Newsletter w stopce PL

.

Z tego zapisu użytkownik dostaje mailing z potwierdzeniem dołącznia do newslettra. Po jego kliknięciu dostaje tylko potwierdzenie + jest dodany do segmentu jawnego (dziedzina zawodowa).

Pop-up na stronie PL

(poniżej to tylko zrzut ekranu)

Z tego zapisu użytkownik dostaje mailing z potwierdzeniem dołącznia do newslettra. Po jego kliknięciu dostaje kod rabatowy + jest dodany do grupy. Nie jest segmentowany.